Ανάπλαση Θηλής

 

Η ανάπλαση της θηλής γίνεται μετά από μαστεκτομή, όταν έχει προηγηθεί αφαίρεση της θηλής και αποκατάσταση του μαστού. Μπορεί να γίνει είτε με ελεύθερα μοσχεύματα, είτε με δερματικούς κρημνούς και τατουάζ.

Η αφαίρεση της θηλής είναι αναπόφευκτη σε πολλές περιπτώσεις που γίνεται μαστεκτομή ειδικά εάν ο όγκος βρίσκεται σε εγγύτητα με τη θηλή. Η αποκατάσταση της θηλής και της περιθηλαίας άλω επιτυγχάνεται με τη χρήση συνδυασμών τοπικών κρημνών και ελεύθερων μοσχευμάτων ή με τατουάζ. Η πιο συνηθισμένη τεχνική που ακολουθούμε είναι να πάρουμε ένα κομμάτι περιθηλαίας άλω και θηλής από τον υγιή μαστό και τα χρησιμοποιούμε ως ελεύθερα μοσχεύματα για την ανάπλαση της νέας θηλής.

Όταν δεν είναι διαθέσιμος ο άλλος μαστός για την λήψη μοσχευμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερο μόσχευμα από τα μεγάλα χείλη του αιδοίου για να δημιουργήσουμε την θηλέα άλω και ένα χόνδρινο ή χοριακό μόσχευμα ώστε να δημιουργήσουμε την προβολή της θηλής.

Η χρήση μικρών τοπικών κρημνών είναι μία άλλη τεχνική ώστε να δημιουργήσουμε την προβολή της θηλής. Τέλος το τατουάζ γίνετε είτε συμπληρωματικά για την ενίσχυση του αισθητικού αποτελέσματος, είτε ως μία αυτόνομη αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της θηλέας άλω.

 

Θεραπείες