Στα ιατρεία παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Εξέταση – ενημέρωση (consultation) ασθενών
  • Προεγχειρητικός έλεγχος
  • Μετεγχειρητικός έλεγχος (follow-up)
  • Ενέσιμες θεραπείες και ενέσιμα εμφυτεύματα
  • Lifting με νήματα

 

Εξέταση – ενημέρωση (consultation) ασθενών

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, λαμβάνεται πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, γίνεται κλινική εξέταση κατά συστήματα και αναλύεται το «πρόβλημα» του ασθενούς. Ακολουθεί ενημέρωση για το είδος και τη μορφή της θεραπείας.

Στη περίπτωση που θα προταθεί χειρουργική θεραπεία, αναλύονται ο απαιτούμενος προεγχειρητικός έλεγχος, οι πιθανές επιπλοκές, η μετεγχειρητική πορεία και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τέλος δίνονται πληροφορίες για το εκτιμώμενο κόστος της θεραπείας.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Γίνεται η τελική, πριν τη χειρουργική επέμβαση, συζήτηση με τον ασθενή, εξετάζεται ο φάκελός του με όλες τις προεγχειρητικές εξετάσεις και τέλος  υπογράφεται από αυτόν, δήλωση συναίνεσης για τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης (σύμφωνα με τις οδηγίες  της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής).

Μετεγχειρητικός έλεγχος / Follow-up

Τις πρώτες ημέρες μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο, γίνεται ο άμεσος μετεγχειρητικός έλεγχος (αλλαγή τραύματος, αφαίρεση ραμμάτων κλπ). Ακολουθεί τακτικός, προγραμματισμένος, περιοδικός έλεγχος, τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την επέμβαση.

Όλες οι επισκέψεις για τον μετεγχειρητικό έλεγχο δεν περιλαμβάνουν καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Ενέσιμα εμφυτεύματα

Στο Ιατρείο διενεργούνται  και όλες οι συνεδρίες που περιλαμβάνουν ενέσιμες θεραπείες και ενέσιμα εμφυτεύματα.

Lifting με νήματα

Θεραπείες lifting προσώπου και σώματος με νήματα “PDO” (lifting κατευθυνόμενης κολλαγονογέννησης).

 

Για πληροφορίες και ραντεβού

Στη γραμματεία των ιατρείων, κάθε εργάσιμη ημέρα.

 

Θεραπείες