Ενημέρωση

 

Η πληροφοριακή αυτή ενότητα στοχεύει στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς τους ασθενείς που σκοπεύουν να υποβληθούν σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και ταυτόχρονα απαλλαγμένοι από αδικαιολόγητο άγχος.

 

Kίνητρα και προσδοκίες του ενδιαφερόμενου για αισθητική πλαστική επέμβαση

Oι ενδιαφερόμενοι για αισθητική πλαστική επέμβαση ωθούνται από κίνητρα, τα οποία τους οδηγούν τελικά στο χειρουργείο, μαζί όμως και με κρυφές προσδοκίες, οι οποίες μπορεί να είναι από σαφώς ρεαλιστικές μέχρι και οι πλέον απίθανες.

Για τους λόγους αυτούς, ο αισθητικός πλαστικός χειρουργός οφείλει να μάθει να ακούει πολύ προσεκτικά τον ενδιαφερόμενο και να καταγράφει λεπτομερώς τις επιθυμίες του. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει εμπειρία, ώστε να είναι ικανός να διακρίνει, να διαχωρίζει και να χειρουργεί ανάλογα με τα κίνητρα και τις προσδοκίες, τα οποία οδήγησαν τον ενδιαφερόμενο στο ιατρείο του.

Tα κίνητρα και οι προσδοκίες αναμφίβολα αποτελούν βασική και απολύτως καθοριστική αφετηρία, ώστε ένα άτομο να αναζητήσει να κάνει μία συγκεκριμένη αισθητική πλαστική επέμβαση. Αυτό αναγκάζει τον πλαστικό χειρουργό να προσπαθεί κατά τη διάρκεια των προεγχειρητικών συζητήσεων, τις οποίες αναμφίβολα θα έχει με τον κάθε υποψήφιο ή υποψήφια, να μάθει όσο γίνεται περισσότερα για τα κίνητρα και τις προσδοκίες του. Τότε θα μπορέσει ο χειρουργός να παρουσιάσει στον υποψήφιο ή την υποψήφια, τι ακριβώς θα καταφέρει να διασφαλίσει μετά την επιτυχημένη πλαστική επέμβαση και τι όχι, καθορίζοντας με σαφήνεια τη θέση ισορροπίας μεταξύ επιθυμητού και εφικτού. Βεβαίως το να προσδιορισθούν τα πραγματικά κίνητρα κάθε ενδιαφερόμενου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Είναι όμως πολύ ευκολότερο να αποκαλυφθούν οι προσδοκίες του.

Συνοπτικά

  • Κίνητρα και προσδοκίες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα και την κοινωνική θέση των ενδιαφερομένων.

  • H συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων επιδεικνύει ρεαλιστικά κίνητρα, θέτει πραγματοποιήσιμες προσδοκίες και αντιμετωπίζει λογικά κάθε φυσιολογικό αποτέλεσμα.

  • Άτομα, με ισχυρή προσωπικότητα και συναισθηματικά ώριμα, συνεργάζονται θαυμάσια με τον χειρουργό τους σε ό,τι κι αν συμβεί και αποδέχονται το φυσιολογικό καλό αποτέλεσμα της αισθητικής πλαστικής επέμβασης, ακόμη και αν προσδοκούσαν ένα φανταστικό αποτέλεσμα.

  • Δύσκολα μπορεί ένα άτομο να αισθανθεί ευχαριστημένο από το φυσιολογικό αποτέλεσμα της αισθητικής πλαστικής, όταν την επέμβαση την επέβαλαν άλλα άτομα, χωρίς να είναι η απόφαση δική του.

 

Ποιος θα με χειρουργήσει

Εμπιστευθείτε τον ειδικό!

Πριν απ’ όλα αξίζει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει εύκολη ή δύσκολη και ακίνδυνη ή επικίνδυνη πλαστική εγχείρηση, αλλά ο σπουδαιότερος παράγοντας για την επιτυχία ή αποτυχία της επέμβασης είναι η επιλογή του κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου στη συγκεκριμένη εγχείρηση πλαστικού χειρουργού.

Εάν λοιπόν επιθυμείτε μία πλαστική επέμβαση μη βιαστείτε να πάρετε απόφαση, κάντε την έρευνά σας και σκεφθείτε το καλά, αφού προηγουμένως:

Συμβουλευθείτε έναν ειδικό γιατρό για το σημείο που ενδιαφέρεστε ή τον οικογενειακό σας γιατρό. Σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα από εσάς τους χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία στη συγκεκριμένη πλαστική επέμβαση την οποία επιθυμείτε. Ως γνωστόν οι αυτοδιαφημιζόμενοι ή πολυδιαφημιζόμενοι δεν είναι πάντα οι καταλληλότεροι για τη δική σας επέμβαση.

Επισκεφθείτε δύο ή τρεις εξειδικευμένους στην επέμβαση που επιθυμείτε πλαστικούς χειρουργούς. Περιγράψτε τους τις προσδοκίες σας και βεβαιωθείτε ότι ενδιαφέρονται για το πρόβλημα σας και όχι για το ποσό των χρημάτων που θα αποκομίσουν.

Βεβαιωθείτε για τους τίτλους σπουδών, ειδίκευσης και εξειδίκευσης του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος θα σας χειρουργήσει.

Ζητήστε λεπτομέρειες για όλες τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθηθούν (φωτογράφηση, εγχείρηση, νάρκωση, μετεγχειρητική παρακολούθηση, ανάρρωση, επιπλοκές κλπ).

Ζητήστε να δείτε φωτογραφίες ατόμων που έχουν ήδη χειρουργηθεί από το γιατρό, στις οποίες να φαίνεται με σαφήνεια πώς ήταν πριν και πώς έγιναν μετά την επέμβαση.

Επιλέξτε να σας χειρουργήσει εκείνος, ο οποίος θα σας εμπνεύσει αίσθημα απόλυτης εμπιστοσύνης και σιγουριάς.

 

Χειρουργικές επεμβάσεις

Κάθε χειρουργική πράξη ακόμη και η απλούστερη ενέχει ένα μικρό ποσοστό επικινδυνότητας. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι μικρές επεμβάσεις ενέχουν μικρό ρίσκο, ενώ μεγαλύτερες επεμβάσεις μεγαλύτερο ρίσκο.

Όπου υπάρχει τομή θα υπάρξει ουλή. Η ουλή είναι μία φυσιολογική και επιθυμητή διαδικασία για να επιτευχθεί σύγκλειση του τραύματος. Οι πλαστικοί χειρουργοί απλώς δημιουργούν καλύτερης ποιότητας ουλές.

Μετά από κάθε τομή του δέρματος υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο αιμορραγίας. Μετά από κάθε επέμβαση υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο, έστω και μικρό, μόλυνσης. Πολλές δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν και εφαρμόζονται από τον Πλαστικό Χειρουργό ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν, παρόλα αυτά όμως στατιστικά σε μικρό ποσοστό αυτοί παραμένουν.

Κάθε κάκωση συνοδεύεται από οίδημα και μελάνιασμα. Το ίδιο ισχύει και μετά από την χειρουργική πράξη. Όλες οι τομές που γίνονται κατά την διάρκεια μίας επέμβασης πρέπει να επουλωθούν. Μερικές φορές συμβαίνει καθυστερημένη επούλωση που οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες (όπως π.χ. κάπνισμα, αγγειακά προβλήματα, σάκχαρο κ.ά.). Είναι σημαντικό ο ασθενής να απέχει από κάπνισμα πριν και κατά την μετεγχειρητική περίοδο.

Σε πολύ μεγάλες επεμβάσεις υπάρχει πιθανότητα απώλειας σημαντικής ποσότητας αίματος και η μετάγγιση αίματος μπορεί να κριθεί απαραίτητη.

Είναι φυσιολογικό να έχετε μειωμένη αισθητικότητα κοντά στις τομές, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο αφού με τις τομές κόβονται οι νευρικές απολήξεις των αισθητήριων νεύρων και απαιτείται ικανό διάστημα μέχρι την αναγέννησή τους.

Η σοβαρή επιπλοκή-κίνδυνος της πνευμονικής εμβολής (θρόμβος στους πνεύμονες), έχει μελετηθεί εκτενώς και τρόποι πρόληψης αλλά και αντιμετώπισής της αν συμβεί, έχουν προταθεί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται συμπιεστικές κάλτσες κατά την επέμβαση και κατά το δυνατόν ταχύτερη κινητοποίηση τού ασθενούς μετεγχειρητικά.

 

Πριν το Χειρουργείο

Μειώστε την πιθανότητα επιπλοκών

Μπορεί κανείς να κάνει κάτι για να μειώσει στο ελάχιστο το ποσοστό των επιπλοκών σε μια νευροχειρουργική επέμβαση; Η απάντηση είναι, ναι.

Ορισμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί στο ελάχιστο το ποσοστό των επιπλοκών είναι:

Ο ασθενής να έχει ρυθμισμένα όλα τα παθολογικά προβλήματά του, ερχόμενος στο νοσοκομείο. Αν π.χ. πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, να έχει φυσιολογικές τιμές σακχάρου. Αν έχει αρρύθμιστη υπέρταση, να προσαρμόσει την φαρμακευτική του αγωγή σε συνεννόηση με τον καρδιολόγο του. Να έχει ομαλές τιμές θυρεοειδικών ορμονών αν πάσχει από βρογχοκήλη, να μην έχει πυρετό ή λοίμωξη όπως ουρολοίμωξη, κρυολόγημα κλπ και να έχει διακόψει το κάπνισμα. Αποτέλεσμα: μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης συναφών επιπλοκών.

Έχετε καλή φυσική κατάσταση;

Υγιείς και σε καλή γενική κατάσταση ασθενείς έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν μετεγχειρητικές ή διεγχειρητικές επιπλοκές όπως προβλήματα με την αρτηριακή πίεση, αιμορραγίες, ή λοιμώξεις του αναπνευστικού, σε σχέση με υπέρβαρους, καπνιστές και υπερτασικούς ασθενείς. Η γρήγορη κινητοποίησή τους δρα ανασταλτικά στη δημιουργία θρομβώσεων στα πόδια (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση) και στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή), προβλήματα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό γνωστά προβλήματα υγείας (αυξημένη αρτηριακή πίεση, άσθμα, διαβήτης, κοκ) να αναφερθούν στον Δρ. Δημήτρη Γκρίτζαλη προεγχειρητικά και να είναι καλά ρυθμισμένα πριν από οποιαδήποτε χειρουργική πράξη. Εάν πάσχετε από διαβήτη ή είστε υπέρβαροι με ΒΜΙ>30 αυξάνεται η πιθανότητα για μετεγχειρητικές λοιμώξεις και προβλήματα επούλωσης.

Η γυμναστική, το περπάτημα, το τρέξιμο και το κολύμπι είναι άριστοι τρόποι να αποκτήσετε καλύτερη γενική κατάσταση υγείας. Εάν έχετε προγραμματίσει κάποιο χειρουργείο προσπαθήστε να αποκτήσετε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.

Καπνίζετε;

Αν καπνίζετε συστηματικά, είναι καλύτερα πριν από το χειρουργείο και για ικανό χρονικό διάστημα να απέχετε από το κάπνισμα.

Παίρνετε φάρμακα;

Η ασπιρίνη και συγκεκριμένα αντιφλεγμονώδη που μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία, αποφεύγονται μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο.

 

Προετοιμασία

Ο στόχος του Δρ. Γκρίτζαλη είναι να κάνει την εμπειρία του χειρουργείου όσο πιο άνετη είναι δυνατό για σας. Ο σκοπός της παροχής λεπτομερών πληροφοριών είναι να γνωρίζετε όσο δυνατόν περισσότερα αναφορικά με την προ και μετεγχειρητική διαδικασία, καθώς ο ενημερωμένος ασθενής είναι αποδεδειγμένα και ο ασθενής με το λιγότερο άγχος. Κάθε χειρουργική πράξη έχει ένα μικρό ποσοστό επικινδυνότητας και γι’ αυτό δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

 

Η μέρα της επέμβασης

Η επέμβασή σας γίνεται σε νοσοκομείο-κλινική που πληρεί τα υψηλότερα δεδομένα ασφαλείας. Πιθανόν να λάβετε αγωγή για μείωση του άγχους πριν το χειρουργείο. Αν το χρειάζεστε απαραίτητα ενημερώστε προκαταβολικά τον Δρ. Γκρίτζαλη. Κατά την διάρκεια της επέμβασης παρακολουθείστε από τον αναισθησιολόγο και από monitor ζωτικών λειτουργιών που μετρούν συνεχώς παραμέτρους όπως: αρτηριακή πίεση, σφυγμό και την κυκλοφορία του οξυγόνου στο αίμα. Όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση, μεταφέρεστε στην ανάνηψη σε ξεχωριστή αίθουσα, όπου συνεχίζετε να παρακολουθείστε στενά για διάστημα 1 ώρας, ή έως ότου έχετε συνέλθει πλήρως και έχετε ανακτήσει πλήρη έλεγχο. Κατόπιν μεταφέρεστε στον θάλαμό σας. Ένας ιατρός του αναισθησιολογικού τμήματος ελέγχει στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο ότι όλη η πορεία σας είναι η αναμενόμενη και ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης ο Δρ. Γκρίτζαλης σας ελέγχει και ή πηγαίνετε στο σπίτι σας ή παραμένετε στην κλινική.

 

Ανάρρωση

Μετά από μία επέμβαση, απαιτείται μία περίοδος ανάρρωσης που ποικίλει στον κάθε ασθενή. Σαν κανόνας τις πρώτες 2 ημέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής πρέπει να παραμένει στο σπίτι για ξεκούραση. Στην περίοδο αυτή εμφανίζεται και το μετεγχειρητικό οίδημα-μελάνιασμα. Αυτό υποχωρεί σταδιακά στο πρώτο δεκαήμερο. Τονίζεται και πάλι η πλήρης αποχή από ασπιρίνη και αν είναι δυνατόν από το κάπνισμα.

Ο Δρ. Γκρίτζαλης πιθανόν να έχει συστήσει εφαρμογή παγοκύστης (κυρίως σε επεμβάσεις του προσώπου) για μείωση του οιδήματος. Αν χρειαστείτε παυσίπονα θα σας έχουν χορηγηθεί και να μην διστάσετε να τα χρησιμοποιήσετε καθώς μετατρέπουν μία δυσάρεστη αίσθηση σε σαφώς πιο ανεκτή.

Γενικά συνίσταται αποχή από έντονες σωματικές δραστηριότητες για τις πρώτες εβδομάδες, αλλά επιστροφή στην καθημερινή σας ασχολία το συντομότερο. Το περπάτημα, αρχικά στο σπίτι και μετά έξω, είναι κάτι που βοηθά στην ανάρρωσή σας. Ασφαλώς, ειδικές οδηγίες δίνονται κατά περίπτωση και κατά επέμβαση από τον Δρ. Γκρίτζαλη.

Είναι σημαντικό ότι η σχέση σας με τον χειρουργό σας δεν τελειώνει με το τέλος του χειρουργείου. Οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε μπορείτε και πρέπει να επικοινωνείτε με τον Δρ. Γκρίτζαλη για την επίλυσή της.

Τέλος ιδιαίτερα σημαντική είναι η τήρηση των προκαθορισμένων μετεγχειρητικών συναντήσεών σας με τον Δρ. Γκρίτζαλη σε βάθος του χρόνου ακόμη και αν θεωρείτε ότι δεν συντρέχει λόγος αφού δεν έχετε προβλήματα.

Θεραπείες