Ανισομαστία – Ασυμμετρία

 

Το σώμα μας δεν είναι συμμετρικό. Από τον κανόνα αυτό δε θα μπορούσε να ξεφύγει και το γυναικείο στήθος. Πάντα ο ένας μαστός δεν είναι απόλυτα συμμετρικός σε μέγεθος και σχήμα με τον άλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η ασυμμετρία είναι αμελητέα και δεν ενοχλεί καθώς δε γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι. Όμως μερικές φορές οι διαφορές μεταξύ των δύο μαστών είναι εξόφθαλμες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα και η γυναίκα να νιώθει άσχημα με την εμφάνισή της. Η λύση στην περίπτωση αυτή είναι η διόρθωση αυτής της ασυμμετρίας με επέμβαση που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.

Γιατί να επιλέξετε χειρουργική διόρθωση της Ανισομαστίας

Είναι φυσιολογικό οι γυναίκες να έχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά στο μέγεθος του κάθε μαστού. Ωστόσο, για μερικές γυναίκες, η διαφορά τόσο στο μέγεθος όσο και στο σχήμα του κάθε μαστού είναι πολύ μεγαλύτερη. Κατανοούμε ότι η ασυμμετρία αυτή μπορεί να κάνει μια γυναίκα να αισθάνεται πολύ αμήχανα όσον αφορά στη εμφάνισή της, καθώς επίσης να προκαλέσει δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του στηθόδεσμου και των ρούχων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές σχετικά με τη βελτίωση της ανισομαστίας. Ο κος Δημήτριος Γκρίτζαλης είναι ένας εξειδικευμένος ιατρός σε αυτόν τον τομέα, διορθώνοντας πολύ σημαντικές και δύσκολες περιπτώσεις ασθενών με ανισομαστία. Για να γίνει αυτό εφαρμόζονται πολλές και διαφορετικές τεχνικές κατά περίπτωση ασθενούς, έχοντας ως βάση τον συνδυασμό των τεχνικών της Μειωτικής Στήθους, της Ανόρθωσης Μαστών (Μαστοπηξία), της Αυξητικής Στήθους με ενθέματα σιλικόνης, της Μεταφοράς Αυτόλογου Λίπους και της Αποκατάστασης Μαστών με την τεχνική των διατατήρων ιστών και μονίμων ενθεμάτων σιλικόνης.

Είδη Ασυμμετρίας

Υπάρχουν τρεις τύποι Ασυμμετρίας:

1) Αναπτυξιακή Ασυμμετρία Μαστών-Ανισομαστία

Η Αναπτυξιακή Ασυμμετρία Μαστών είναι ο πιο κοινός τύπος Ανισομαστίας, όπου οι δύο μαστοί έχουν ένα κανονικό μεν σχήμα, διαφορετικό δε μέγεθος. Ένα επίσης κοινό είδος ανισομαστίας που εμπίπτει σε αυτή την ομάδα, είναι η ύπαρξη ενός μικρού, κωνικού σχήματος, προέχοντος μαστού και ενός μεγαλυτέρου, όχι τόσο κωνικού μαστού με συνοδό πτώση.

2) «Σωληνωτός» Μαστός

Είναι μια ανωμαλία που αφορά στο σχήμα του μαστού-σωληνωτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαστός/μαστοί είναι σε σχήμα σωληνοειδές, το παρέγχυμα του βρίσκεται κατά κύριο λόγο εγκλωβισμένο και περιορισμένο πίσω από τη θηλή, με πολύ μικρή βάση, ψηλότερη υπομάστιο πτυχή από το φυσιολογικό και συνήθως πολύ μικρό μέγεθος, με πτώση και δυσανάλογα μεγάλη θηλή.

3) Σύνδρομο Poland

Αυτό προκύπτει εφόσον υπάρχει απουσία των υποκείμενων μυών και σε μερικές περιπτώσεις των πλευρών.

Θεραπεία/Αντιμετώπιση

H επιλογή της μεθόδου θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και το σχήμα των μαστών σας, και από το αν θέλετε να διορθώσετε τον έναν ή και τους δυο μαστούς. Εάν το πρόβλημα είναι μόνο θέμα μεγέθους, υπάρχουν τρεις επιλογές:

  • Η πρώτη επιλογή είναι να μεγαλώσει ο μικρότερος μαστός με την προσθήκη ενός Ενθέματος Σιλικόνης ή με τη Μεταφορά Λίπους. Η επέμβαση Αυξητικής Μαστών αφήνει ελάχιστες ουλές στην περιοχή του στήθους και είναι μια άριστη επιλογή για τη διόρθωση ασυμμετρίας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει πτώση των μαστών.
  • Η δεύτερη επιλογή είναι η σμίκρυνση του μεγαλύτερου μαστού με μια επέμβαση Μειωτικής Μαστών. Η χειρουργική αυτή επέμβαση θα αφήσει ουλές στο στήθος, ωστόσο, συνήθως δίνει μια καλύτερη μακροχρόνια λύση εν συγκρίσει με την απόκτηση Ενθεμάτων Στήθους.
  • Η τελική επιλογή είναι να εφαρμοστεί η ίδια τεχνική επέμβασης και στους δυο μαστούς (είτε πρόκειται για μια Μειωτική Μαστών είτε για Αυξητική Μαστών), αλλά με διαφορετικό ποσοστό σε κάθε πλευρά ώστε να αποδοθεί η συμμετρία.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού με τον dr. Δημήτρη Γκρίτζαλη, ο οποίος θα είναι σε θέση να σας δώσει συμβουλές για την καλύτερη επιλογή της τεχνικής για διόρθωση της όποιας ασυμμετρίας.

Ανάρρωση από την επέμβαση διόρθωσης Ασυμμετρίας Μαστών

Η ανάρρωσή σας θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο της επέμβασης που έχετε υποβληθεί και μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω με τον dr. Δημήτρη Γκρίτζαλη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας.

 

Θεραπείες