Ανόρθωση Στήθους – Μαστοπηξία

 

Η ανόρθωση στήθους ή μαστοπηξία είναι η επέμβαση που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί αλλαγή στο σχήμα του στήθους και ανόρθωσή του συγχρόνως. Κατά την διάρκεια της επέμβασης το κρεμάμενο στήθος αναμορφώνεται ώστε η θηλή να βρεθεί σε πιο εμφανή και υψηλή θέση. Η περίσσια του δέρματος αφαιρείται από την κάτω και πλάγια πλευρά του στήθους.

Επίσης η θηλή που μπορεί να έχει κι εκείνη «ξεχειλώσει», ακολουθώντας την χαλάρωση του στήθους, μειώνεται για να γίνει ανάλογη με το νέο μέγεθος που θα έχει ο μαστός. Μετά την επέμβαση που γίνεται υπό γενική αναισθησία η ασθενής έχει μια διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Οι ουλές, οι οποίες συνήθως επουλώνονται καλά, βρίσκονται γύρω από την θηλή, κάτω από αυτήν, σε σχήμα ανάποδου «T», και κατά μήκος της υπομάστιας πτυχής. Μερικές φορές η επέμβαση μπορεί να γίνει με τομή γύρω από την θηλή και μία κάθετη κάτω από αυτήν. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του στήθους η επέμβαση μπορει να γίνει και μέσω μιας μόνο κάθετης τομής αποφεύγοντας την μεγάλη οριζόντια τομή.

Οι ουλές είναι μόνιμες και άμεσα μετά την επέμβαση εμφανίζουν ερυθρότητα και σκληρίες που σε διάρκεια μηνών ομαλοποιούνται και πλησιάζουν στο χρώμα του γύρω δέρματος ώσπου να είναι πλέον ελάχιστα εμφανείς. Επίσης αν κριθεί σκόπιμο σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγχρόνως και ένθεμα στήθους με την μαστοπηξία. Ο χειρουργός σε συνεργασία με την ασθενή θα καταλήξει ποιά είναι η ενδεικνυόμενη τεχνική κατά περίπτωση.

Μετά την επέμβαση η ασθενής συνιστάται να φορά στηθόδεσμο ισχυρής υποστήριξης για ένα μήνα. Τα στήθη άμεσα μετά την επέμβαση έχουν μώλωπες, οίδημα και είναι ελαφρά επώδυνα. Ο πόνος εύκολα αντιμετωπίζεται με συνήθη αναλγητικά. Μια σπάνια επιπλοκή, που μπορεί να συμβεί είναι το αιμάτωμα που συνήθως αναπτύσσεται τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες και για την αντιμετώπιση του είναι αναγκαία η επιστροφή στο χειρουργείο.

 

Θεραπείες