Εισολκή Θηλών – Ανεστραμμένες Θηλές

 

Η εισολκή της θηλής είναι η κατάσταση κατά την οποία η θηλή δεν εμφανίζει τη φυσιολογική της προβολή προς τα έξω αλλά βρίσκεται ανεστραμμένη προς τα έσω. Η εισολκή των θηλών μπορεί να εμφανίζεται στον έναν ή και τους δύο μαστούς και συναντάται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες.

Συνηθέστερα, η εισολκή της θηλής είναι μια συγγενής ανωμαλία που οφείλεται κυρίως στο μικρό μήκος των γαλακτοφόρων πόρων. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η θηλή εμφανίζεται ανεστραμμένη σαν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης κατάστασης, είναι δηλαδή επίκτητη. Τα κυριότερα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε επίκτητη εισολκή θηλής είναι:

  • θηλασμός
  • φλεγμονώδεις νόσοι του μαστού
  • χειρουργικές επεμβάσεις
  • πτώση μαστών
  • καρκίνος του μαστού

Σε κάθε περίπτωση, όταν η εισολκή της θηλής παρουσιάζεται σε κάποιο χρονικό σημείο χωρίς εμφανές αίτιο θα πρέπει να γίνεται εξέταση και από ειδικό ιατρό μαστολόγο.

Ο βαθμός εισολκής της θηλής μπορεί αδρά να σταδιοποιηθεί ως εξής:

Βαθμός 1: η θηλή μπορεί εύκολα να αναστραφεί και να προβάλλει προς τα έξω με μικρή πίεση του μαστού γύρω από τη θηλαία άλω ή με ερεθισμό.

Βαθμός 2: απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για να προβάλλει η θηλή ενώ αναστρέφεται και πάλι μόλις σταματήσει η πίεση. Ο θηλασμός είναι αδύνατος σε μεγάλο ποσοστό αυτών των περιπτώσεων.

Βαθμός 3: η θηλή σπανίως προβάλλει, ακόμα και με μεγάλη πίεση. Ο θηλασμός είναι αδύνατος και η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη εναλλακτική.

Πως γίνεται η αποκατάσταση της εισολκής της θηλής;

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία. Χρησιμοποιούνται μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση τόσο της αισθητικής εικόνας όσο και της φυσιολογικής λειτουργίας της θηλής. Δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος μετεγχειρητικός πόνος. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση και η επούλωση της περιοχής γίνεται μέσα σε 3-4 εβδομάδες.

Θεραπείες